ارزش پول ملی

اقتصاد و وعده های غیر جذاب برای ملت!
یادداشت/

اقتصاد و وعده های غیر جذاب برای ملت!

وعده‌های داده شده برای ساماندهی اقتصاد و معیشت دیگر برای ملت هم جذابیتی ندارد چراکه همه می‌بینند سال به سال فقیرتر می‌شوند.

حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی راه نجات اقتصاد کشور نیست
نائب رئیس اتاق اصناف تبریز:

حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی راه نجات اقتصاد کشور نیست

نائب رئیس اتاق اصناف تبریز گفت: عمده مشکل ما در اقتصاد کشور نبود تکنولوژی، اهمیت ندادن به آموزش، بالا بودن هزینه تولید، کمبود منابع انسانی متخصص و ... است؛ از این رو باید این عوامل از استاندارهای لازم برخوردار شود تا در کنار آن‌ها با حذف صفر از پول ملی شاهد جهش اقتصادی باشیم.