ارز نیمایی

رئیس سازمان توسعه تجارت: ارز باید تک نرخی شود

رئیس سازمان توسعه تجارت: ارز باید تک نرخی شود

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: حذف تفاوت در نرخ ارز حال تجارت کشور را خوب می‌کند، چالش اصلی در حوزه تجارت امروز کشور تفاوت نرخ ارز است.