ارز ۴۲۰۰

ارز ترجیحی دارو حذف نمی‌شود، تغییر می‌کند

ارز ترجیحی دارو حذف نمی‌شود، تغییر می‌کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بیان توضیحاتی درباره نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو در سال بعد و عدم حذف آن پرداخت.