ارس نوردوز

نمایشگاه عفاف و حجاب در پارک طراوت منطقه آزاد ارس افتتاح شد
به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان؛

نمایشگاه عفاف و حجاب در پارک طراوت منطقه آزاد ارس افتتاح شد

نمایشگاه عفاف و حجاب به همت معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان و با مشارکت بخشی خصوصی، در حضور امام جمعه جلفا در پارک طراوت آغاز بکار کرد.‌