اساتید برتر

قرارگرفتن ۸ استاد دانشگاه مراغه در جمع محققان برتر دنیا

قرارگرفتن ۸ استاد دانشگاه مراغه در جمع محققان برتر دنیا

رئیس دانشگاه مراغه گفت: ۸ عضو هیات علمی این دانشگاه از سوی پژوهشگران دانشگاه استنفورد در فهرست محققان برتر دنیا قرار گرفتند.