اساتید دانشگاه صنعتی سهند در جمع 2 درصد دانشمندان

اساتید دانشگاه صنعتی سهند در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

اساتید دانشگاه صنعتی سهند در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

رئیس دانشگاه صنعتی سهند از قرار گرفتن 10 عضو هیأت علمی این دانشگاه، در جمع دو درصد دانشمندان برتر دنیا خبر داد.