استاد عابد

عنوان خاقانی شعر آیینی برازنده استاد عابد است
نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی:

عنوان خاقانی شعر آیینی برازنده استاد عابد است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: فخامت اشعار زنده یاد استاد عابد مثال زدنی بوده و عنوان خاقانی شعر آیینی برازنده استاد عابد است.