استاد

سه محقق و فناور آذربایجان شرقی برگزیده کشوری شدند

سه محقق و فناور آذربایجان شرقی برگزیده کشوری شدند

یک استاد و دو فناور آذربایجان شرقی به عنوان برگزیده ملی در بیست‌ودومین مراسم معرفی پژوهشگران و فناوران برتر کشور تجلیل شدند.