استاندارد ملی گندم

کیفیت گندم، آرد و نان کشور به طور دائم کنترل و رصد می‌شود

کیفیت گندم، آرد و نان کشور به طور دائم کنترل و رصد می‌شود

شرکت بازرگانی دولتی ایران در زنجیره تأمین گندم، آرد و نان، علاوه بر تأمین کمّی گندم به عنوان ماده اولیه تولید آرد و نان، کیفیت کالاهای اساسی را نیز به صورت تخصصی و به طور دایم رصد می کند.