استانداری گیلان

شرکت‌های بیمه‌ای از شیوه‌های نوین برای خدمات‌رسانی استفاده کنند

شرکت‌های بیمه‌ای از شیوه‌های نوین برای خدمات‌رسانی استفاده کنند

استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت سهولت دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای گفت: استفاده از شیوه‌های نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های روز نیاز اصلی شرکت‌های بیمه‌ای برای توسعه سطح خدمات خود در جامعه است و باید بدین منظور اهتمام جدی داشته باشند.