استاندار آذربایجان غربی

استاندار: سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی جدید در آذربایجان غربی نیاز است

استاندار: سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی جدید در آذربایجان غربی نیاز است

استاندار آذربایجان غربی گفت: این استان سالانه به ۵۰ هزار واحد مسکونی جدید نیازمند است که قانون جهش تولید مسکن ظرفیتی مناسب برای تامین این نیاز به شمار می رود.