استانی – علمی دانشگاهی

تسکین درد سندرم روده تحریک‌پذیر به کمک سم نوعی عنکبوت غول‌پیکر

تسکین درد سندرم روده تحریک‌پذیر به کمک سم نوعی عنکبوت غول‌پیکر

محققان استرالیایی، دو پپتید از سم رتیل را شناسایی کرده‌اند که نویدبخش مهار درد به‌خصوص در سندرم روده تحریک‌پذیر(IBS) است. البته به‌طورمعمول، زهر عنکبوت نباید به بدن وارد شود، اما در برخی موارد استثناء وجود دارد.