استان آذربایجان شرقی

چهار نوجوان آذربایجان شرقی برگزیده کشوری مهرواره داستان آفرینش شدند

چهار نوجوان آذربایجان شرقی برگزیده کشوری مهرواره داستان آفرینش شدند

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی گفت: چهار نوجوان استان برگزیده کشوری دومین مهرواره داستان آفرینش در دو موضوع «آزاد» و «داستان طنز» شدند.