استان قزوین

۳۵ درصد از مفاد قانون جوانی جمعیت در کشور اجرایی شد

۳۵ درصد از مفاد قانون جوانی جمعیت در کشور اجرایی شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: طی یکسال گذشته ۳۵ درصد از مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرایی شده و با توجه به حساسیت این طرح ضروری است تا بتوانیم این میزان را به ۱۰۰ درصد برسانیم.