اسماعیل هنیه

قطعنامه شورای امنیت نشان دهنده انزوای رژیم صهیونیستی است
هنیه در نشست خبری با امیرعبداللهیان:

قطعنامه شورای امنیت نشان دهنده انزوای رژیم صهیونیستی است

رییس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: قطعنامه شورای امنیت نشان دهنده انزوای رژیم صهیونیستی است.