اشتغال‌آفرین

امسال برنامه‌های گازرسانی در بخش صنعتی با اولویت پیگیری خواهد شد
سرپرست شرکت گاز آذربایجان‌شرقی:امسال برنامه‌های گازرسانی در بخش صنعتی با اولویت پیگیری خواهد شد

امسال برنامه‌های گازرسانی در بخش صنعتی با اولویت پیگیری خواهد شد

سرپرست شرکت گاز آذربایجان‌شرقی گفت: امسال در راستای تحقق شعار تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، برنامه‌های گازرسانی در بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی با اولویت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

ستاد فرماندهی قرارگاه تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در آذربایجان‌شرقی تشکیل شد.

ستاد فرماندهی قرارگاه تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در آذربایجان‌شرقی تشکیل شد.

تشکیل ستاد فرماندهی قرارگاه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در آذربایجان‌شرقی