اشکان دژاگه

دژاگه از جمعه در تمرینات تراکتور حاضر می‌شود

دژاگه از جمعه در تمرینات تراکتور حاضر می‌شود

اشکان دژاگه که به دلیل مصدومیت راهی آلمان شده بود از جمعه این هفته در تمرینات تراکتور حضور می‌یابد.