اعتبارات انسانی

بودجه آذربایجان‌شرقی متناسب با نیازهای جمعیتی استان نیست
استاندار آذربایجان‌شرقی:

بودجه آذربایجان‌شرقی متناسب با نیازهای جمعیتی استان نیست

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه ۵ درصد جمعیت کشور در این استان زندگی می‌کنند، گفت: سهم بودجه استان متناسب با نیازهای جمعیتی نیست.