اعتبار نقدی

پرداخت اعتبار نقدی ۱۰۰ میلیارد تومانی به راه آهن میانه – تبریز
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

پرداخت اعتبار نقدی ۱۰۰ میلیارد تومانی به راه آهن میانه – تبریز

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از پرداخت اعتبار نقدی ۱۰۰ میلیارد تومانی به طرح «احداث محور جدید راه آهن میانه – تبریز» خبر داد.