اعتبار

پیشرفت فیزیکی زیرسازی راه آهن اردبیل به ۸۴درصد رسید
استاندار اردبیل:

پیشرفت فیزیکی زیرسازی راه آهن اردبیل به ۸۴درصد رسید

استاندار اردبیل گفت: طبق جدول زمان‌بندی و اعلام گزارش پیمانکاران، پیشرفت فیزیکی زیرسازی پروژه بزرگ راه‌آهن اردبیل _ میانه به ۸۴درصد رسیده است .