اعتماد مردم

مردم دیگر نه پول دارند و نه اعتماد/ فقط دولت می‌تواند بورس را نجات دهد
راهکارهایی برای نجات بورس؛

مردم دیگر نه پول دارند و نه اعتماد/ فقط دولت می‌تواند بورس را نجات دهد

یک کارشناس بازار سرمایه دلیل عدم کارایی تغییر دامنه نوسان بورس را تشریح کرد.