اعزام حجاج

اول تیر ماه آخرین پرواز رفت حجاج انجام می شود

اول تیر ماه آخرین پرواز رفت حجاج انجام می شود

جعفر یارزلو گفت: پروازهای رفت حجاج اول تیرماه به پایان می رسد و پس از یک وقفه ۱۲ روزه پرواز های بازگشت آغاز خواهد شد.