اعمال محدودیت ها

شناسایی روزانه‌ی ۱۸۰ نفر کرونا مثبت در آذربایجان شرقی
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد؛

شناسایی روزانه‌ی ۱۸۰ نفر کرونا مثبت در آذربایجان شرقی

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شناسایی روزانه‌ی ۱۸۰ نفر کرونا مثبت در آذربایجان شرقی، خبر داد.