افزایش تراز

تراز دریاچه ارومیه با وجود بارندگی کمتر تثبیت شده است
رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه:

تراز دریاچه ارومیه با وجود بارندگی کمتر تثبیت شده است

رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به کاهش بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته، گفت: تلاش های ستاد احیا سبب شد تا با وجود کاهش بارندگی‌ها نسبت به پارسال، تراز دریاچه ارومیه همسان با سال آبی گذشته باشد.