افزایش جمعیت

گذر از کم آبی در آذربایجان‌شرقی با اجرای طرح‌های ملی و بین المللی

گذر از کم آبی در آذربایجان‌شرقی با اجرای طرح‌های ملی و بین المللی

افزایش جمعیت، توسعه شهری و روستایی، ساخت کارخانجات صنعتی، توسعه کشاورزی، کاهش بارندگی و ذخایر آب‌های زیرزمینی و شیوع کرونا در سال اخیر تامین آب شرب کلانشهر تبریز را با مشکل مواجه کرد که با تدبیر و هم افزایی مسوولان، این مشکل به طور مقطعی برطرف شد.