افزایش قیمت لبنیات

افزایش قیمت لبنیات سراسری است
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی:

افزایش قیمت لبنیات سراسری است

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی در واکنش به افزایش قیمت فرآورده های لبنی در استان گفت: قیمت لبنیات بر اساس تصمیم کمیسیون تنظیم بازار کشور، افزایش پیدا کرده است.