افزایش نرخ تورم

نرخ تورم مصرفی سالانه خانوارهای کشور ۴۵.۸ درصد شد

نرخ تورم مصرفی سالانه خانوارهای کشور ۴۵.۸ درصد شد

نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفندماه سال ١٤٠١ به ٤٥,٨ درصد رسید.