اقلام اساسی

اجرای الگوی کشت تنها راهکار برون رفت از بحران آبی

اجرای الگوی کشت تنها راهکار برون رفت از بحران آبی

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که اجرای مصوبه الگوی کشت به عنوان نسخه شفابخش در ساماندهی بازار و حل بحران کم‌آبی تاثیر بسزایی دارد.