اقلام دارویی

تمهیدات ویژه برای جبران کمبودهای دارویی در آذربایجان شرقی

تمهیدات ویژه برای جبران کمبودهای دارویی در آذربایجان شرقی

طی هفته های اخیر کمبود تعدادی از اقلام دارویی در آذربایجان شرقی نارضایتی مردم را در پی داشته است که برای غلبه بر این مشکل مهم حوزه بهداشت و سلامت، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تمهیدات ویژه ای را در پیش گرفته است.