اقیانوس ارام

توجه به ظرفیت های داخلی در حوزه ارتقای توان رزمی نیروی دریایی
دریادار ایرانی در دیدار با رئیس مجلس مطرح کرد؛

توجه به ظرفیت های داخلی در حوزه ارتقای توان رزمی نیروی دریایی

فرمانده نیروی دریایی ارتش، با بیان اینکه در بحث ارتقای رزمی به ظرفیت‌های داخلی توجه داریم، گفت: آمادگی کامل خود را برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های سواحل مکران اعلام می‌کنیم.