الاتحاد

حکم آسیا علیه سپاهان؛ هم فشلی ما و هم اعتبار آنها

حکم آسیا علیه سپاهان؛ هم فشلی ما و هم اعتبار آنها

همه می‌دانستیم با این فدراسیون فشل که رئیسش به دنبال حفظ کرسی خود در آسیاست، سپاهان شانس چندانی در پرونده بازی الاتحاد ندارد اما دیگر فکر نمی‌کردیم که زرد پوشان اصفهان را این گونه قلع و قمع کنند.