المپیاد ورزشی جام پرچم

ثبت‌نام المپیاد ورزشی جام پرچم در تبریز از مرز پنج هزار نفر گذشت

ثبت‌نام المپیاد ورزشی جام پرچم در تبریز از مرز پنج هزار نفر گذشت

دبیر المپیاد ورزشی جام پرچم گفت: با برگزاری دومین دوره این المپیاد بار دیگر شور و نشاط ورزشی را برای قشر نونهال و نوجوان در کلانشهر تبریز مهیا کردیم.