امام جمعه موقت تبریز

دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، هویتی است
امام جمعه موقت تبریز:

دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، هویتی است

امام جمعه موقت تبریز گفت: مشکلات و دشمنی آمریکا با ما تنها مربوط به مسائل اقتصادی و سیاسی نیست بلکه اختلاف ما هویتی است و آمریکا می‌خواهد بجای اسلام انقلابی، یک اسلام عربستانی در صحنه حاضر باشد و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز درصدد از بین بردن این انقلاب است.