امام صادق(ع)

قمار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی محکوم به باخت است
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت:

قمار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی محکوم به باخت است

رهبر معظم انقلاب فرمودند: دولت‌هایی که قمار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را سرمشق کار خود قرار دهند، ضرر خواهند کرد چرا که این رژیم رفتنی است.