امنیت شغلی

امنیت شغلی و روانی کارگران در معرض خطر است
انتقادات تند عضو شورای شهر در خصوص پروسه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی؛

امنیت شغلی و روانی کارگران در معرض خطر است

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: قرار بود شرکت‌های اقماری حذف شده و خود شهرداری با کارکنان قرارداد ببندد اکنون با ابلاغ شهرداری هر منطقه شرکت‌های موردنظر خود را به میدان آورده و امنیت شغلی و روانی کارگران از بین خواهد رفت.