امنیت کشور

تدوین لغت نامه ترکی آذربایجانی خدمتی بزرگ به امنیت کشور است

تدوین لغت نامه ترکی آذربایجانی خدمتی بزرگ به امنیت کشور است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: تدوین لغت نامه ترکی آذربایجانی خدمتی بزرگ به امنیت کشور است. این خدمت بزرگ به امنیت کشور اگر از تلاش‌هایی که توسط نیروهای عزیز امنیتی در موضوع اقوام صورت گرفته بالاتر نباشد کمترنیست.