اموال تملیکی

کاهش ۳۰ درصدی اموال تملیکی آذربایجان شرقی

در پی تصمیم دولت برای تعیین تکلیف اموال تملیکی، موجودی چهار انبار اموال تملیکی آذربایجان شرقی از ابتدای مهر تا نیمه آذر امسال حدود 30 درصد کاهش یافته است.

لزوم تعیین تکلیف اموال تملیکی آذربایجان شرقی

لزوم تعیین تکلیف اموال تملیکی آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بر تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای متعلق به سازمان اموال تملیکی استان تا پایان ماه تاکید کرد.