اموال منقول

ثبت ۲۰ هزار اثر موزه‌ای آذربایجان شرقی در سامانه جام
رئیس امور موزه‌های آذربایجان شرقی:

ثبت ۲۰ هزار اثر موزه‌ای آذربایجان شرقی در سامانه جام

رئیس امور موزه‌های آذربایجان شرقی از ثبت بالغ‌ بر 20 هزار قلم از اشیای تاریخی فرهنگی موزه‌های تحت پوشش استان در سامانه جامع اموال منقول فرهنگی تاریخی "جام" خبر داد.