امور خارجه ایران

ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست
امیرعبداللهیان در گفتگو با ژان آسلبورن:

ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست

وزاری امور خارجه کشورمان در گفگو با وزیرامور خارجه لوکزامبورگ تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست.