امکانات درمانی

نگرانی خاصی از نظر امکانات درمانی در آذربایجان شرقی نداریم
استاندار آذربایجان شرقی:

نگرانی خاصی از نظر امکانات درمانی در آذربایجان شرقی نداریم

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، گفت: از نظر امکانات درمانی در استان نگرانی خاصی نداریم و امکانات به اندازه کافی در استان وجود دارد، اما جان حتی یک نفر از هموطنان هم برای ما مهم بوده و باید برای مشکلی که گرفتار آن هستیم چاره‌اندیشی کنیم.