امکانات فرهنگی

برای رتبه برتری اوقات فراغت شهرداری تبریز!
یادداشت

برای رتبه برتری اوقات فراغت شهرداری تبریز!

با توجه به امکانات و فضاهای وسیع فرهنگی که در اختیار شهرداری تبریز است اصولا هیچ اداره و ارگانی توان رقابت با این مجموعه را ندارد و بی‌شک رتبه برتر سال‌های آینده نیز به شهرداری تبریز خواهد رسید.