امیررضاجدی

دعوت از بازیکن تراکتور به اردوی تیم ملی زیر ۱۷ سال

دعوت از بازیکن تراکتور به اردوی تیم ملی زیر ۱۷ سال

«امیررضا جدّی» وینگر تراکتور به اردوی تیم ملی زیر 17 سال دعوت شد.