امیرعبداللهیان

غربی‌ها به دنبال توافق موقت هستند
عباس زاده مشکینی به نقل از امیرعبداللهیان؛

غربی‌ها به دنبال توافق موقت هستند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از حضور حسین امیرعبداللهیان در نشست کمیسیون متبوع خود خبر داد و به نقل از او گفت: "غربی‌ها می‌خواهند با توافق موقت مسائل و نگرانی‌های خودشان را رفع کنند اما هدف و تلاش ما یک توافق خوب است."