امیر حاتمی

روحیه و تفکر بسیجی برای کشور راهگشا بوده است
امیر حیدری:

روحیه و تفکر بسیجی برای کشور راهگشا بوده است

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش گفت: روحیه و تفکر بسیجی در هر کجا که وارد شده، برای کشور راهگشا بوده است. همه ما مسئولیت داریم از این ظرفیت‌ها حمایت و استفاده کنیم.

دشمن می‌خواهد نه‌تنها جمهوری اسلامی بلکه ایران نباشد
امیر حاتمی:

دشمن می‌خواهد نه‌تنها جمهوری اسلامی بلکه ایران نباشد

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش، گفت: دشمن در جنگ شناختی به دنبال این است که نه تنها جمهوری اسلامی بلکه ایران اسلامی هم نباشد، لذا در این جنگ اختلافات قومی مورد تاکید قرار دارد.

برد انهدام سامانه باور ۳۷۳ به بیش از ۳۰۰ کیلومتر افزایش یافت
میر صباحی فرد:

برد انهدام سامانه باور ۳۷۳ به بیش از ۳۰۰ کیلومتر افزایش یافت

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، ایجاد دست برتر در مقابله با هرگونه تهدید هوایی و برد بلند و مقابله با مهمات دورایستا را از دلایل ارتقاء سامانه باور۳۷۳ دانست.