امیر سرتیپ حاتمی

دشمن می‌خواهد نه‌تنها جمهوری اسلامی بلکه ایران نباشد
امیر حاتمی:

دشمن می‌خواهد نه‌تنها جمهوری اسلامی بلکه ایران نباشد

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش، گفت: دشمن در جنگ شناختی به دنبال این است که نه تنها جمهوری اسلامی بلکه ایران اسلامی هم نباشد، لذا در این جنگ اختلافات قومی مورد تاکید قرار دارد.