امیر سرتیپ نوذر نعمتی

امنیت ایران بی نظیر است
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش:

امنیت ایران بی نظیر است

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، با بیان اینکه دشمن ثانیه ای از توطئه چینی علیه ما دست برنمی دارد، گفت: دشمن برای از بین بردن امنیت روش های مختلف را دنبال می کند و دور تا دور مرزهای ایران را فرا گرفته تا رخنه ای برای نفوذ یابد و امنیت و آرامش نظام و ملت را خدشه دار کند.