امین دلیری نرخ سود بانکی

دولت مراقب تله‌های ارزی باشد

دولت مراقب تله‌های ارزی باشد

یک اقتصاددان گفت: اگر دولت به تله‌های ارزی که یکی از مهمترین عامل افزایش نرخ تورم است، توجه نکند، به مسیر بدون بازگشت تورمی که به بی ثباتی اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد، گام برداشته است.