ام الرصاص

خاطرات غواص لشکر۳۱ عاشورا چاپ شد/میهمانان ام‌الرصاص آمدند
توسط انتشارات سوره مهر؛

خاطرات غواص لشکر۳۱ عاشورا چاپ شد/میهمانان ام‌الرصاص آمدند

کتاب «میهمانان ام‌الرصاص؛ خاطرات خودنوشت غواص جانباز لشکر ۳۱ عاشورا» نوشته سیدجعفر حسینی ودیق توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شد.