انتخابات آمریکا

کارشناسان احتمال برنده شدن ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا را بعید می‌دانند

کارشناسان احتمال برنده شدن ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا را بعید می‌دانند

احتمال ناچیزی وجود دارد تلاش ترامپ برای ریاست جمهوری ۲۰۲۴ در انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان با موفقیت روبرو شود.