انتخابات کنگره آمریکا

تحلیل یک استاد دانشگاه از تاثیر نتایج انتخابات کنگره بر سیاست خارجی آمریکا

تحلیل یک استاد دانشگاه از تاثیر نتایج انتخابات کنگره بر سیاست خارجی آمریکا

یک کارشناس مسائل سیاسی ابراز داشت: انتخابات کنگره آمریکا قطعا بر سیاست خارجی آمریکا تاثیرگذار است و می‌تواند چالش‌هایی را برای دولت بایدن ایجاد کند.